nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Distinguido Señor:
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
X se distinguió por su...
... onderscheidde zich door ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Su más considerable talento es...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Sus principales responsabilidades fueron...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Sus tareas diarias involucraban...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev