japansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Bäste herrn,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa frun,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を喜んで推薦いたします。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... utmärkte sig genom att ...
彼は・・・・によって有名になりました。
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hens största talang är / finns inom ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hen är en kreativ problemlösare.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hen har en bred kompetens.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hen hanterar ansvar väl.
彼/彼女には責任感があります。
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Brugt til at afslutte et positivt reference brev