portugisisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev