spansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa frun,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... utmärkte sig genom att ...
X se distinguió por su...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Hens största talang är / finns inom ...
Su más considerable talento es...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
Hen är en kreativ problemlösare.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Hen har en bred kompetens.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Hen hanterar ansvar väl.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Sus tareas diarias involucraban...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev