engelsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev