russisk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Tisztelt Uram!
Уважаемый...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
Уважаемая...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Uraim!
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Tisztelt Hölygem/Uram!
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Tisztelt Smith Úr!
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony!
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Для меня честь давать рекомендации ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...megkülönböztette magát a ...
... показал себя как...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
A legnagyobb erőssége a ...
Его/ее главным талантом является...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
... kreatív problémamegoldó
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Круг его/ее умений очень широк
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Jól kezeli a felelősséget is.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Он/она хорошо разбирается в...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Его/ее главными обязанностями было...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev