spansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev