tysk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Tisztelt Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
Tisztelt Hölygem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Tisztelt Smith Asszony
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...megkülönböztette magát a ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
A legnagyobb erőssége a ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
... kreatív problémamegoldó
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
Jól kezeli a felelősséget is.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev