engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Fornavn
First Name
Navnet på ansøgeren
Efternavn
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fødselsdato
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Fødselssted
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalitet
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Civilstatus
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Gift
Married
At have en mand eller kone
Enke/enkemand
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Hjemmeside
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Folkeskole
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gymnasium
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Gymnasium
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universitet
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Børnehave
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Folkeskole
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gymnasium
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Studenterkursus
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitet
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Arbejdserfaring hos...
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktikplads hos...
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Frivilligt arbejde hos...
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computerkyndig
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil