italiensk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

First Name
Nome
Navnet på ansøgeren
Surname
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date of Birth
Data di nascita
Dato og år ansøgeren er født
Place of Birth
Luogo di nascita
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationality
Nazionalità
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Marital Status
Stato Civile
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
Celibe (m) / Nubile (f)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Married
Coniugato/a
At have en mand eller kone
Widowed
Vedovo/a
Single på grund af en ægtefælles død
Address
Indirizzo
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Phone
Telefono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Elementary School
Scuola Elementare
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Middle School
Scuola Media
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
High School
Scuola Media Superiore
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
College
Università
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Infant School
Asilo (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Junior School
Scuola Elementare (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Secondary School
Scuola Secondaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
Scuola Superiore (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
University
Università
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Work experience at…
Esperienze lavorative presso...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship at…
Stagista presso...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntary work at…
Lavoro come volontario...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
Comprensione orale e scritta buona in...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluency in both written and spoken…
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computer literate
Conoscenze informatiche buone
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarity with CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Currently holding a full…driver's license.
Licenza / Patente di guida tipo...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil