japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

First Name
名前
Navnet på ansøgeren
Surname
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date of Birth
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
Place of Birth
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationality
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Marital Status
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Married
既婚
At have en mand eller kone
Widowed
独身
Single på grund af en ægtefælles død
Address
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Phone
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Elementary School
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Middle School
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
High School
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
College
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Infant School
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Junior School
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Secondary School
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
University
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil