kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

First Name
名字
Navnet på ansøgeren
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date of Birth
生日
Dato og år ansøgeren er født
Place of Birth
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationality
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Marital Status
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Married
已婚
At have en mand eller kone
Widowed
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Address
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Phone
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Elementary School
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Middle School
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
High School
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
College
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Infant School
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Junior School
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Secondary School
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
University
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Work experience at…
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship at…
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntary work at…
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluency in both written and spoken…
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computer literate
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarity with CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Currently holding a full…driver's license.
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil