koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

First Name
이름
Navnet på ansøgeren
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date of Birth
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Place of Birth
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationality
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Marital Status
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Married
기혼
At have en mand eller kone
Widowed
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Address
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Phone
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Elementary School
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Middle School
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
High School
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
College
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Infant School
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Junior School
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Secondary School
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
University
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship at…
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil