tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

First Name
Ad
Navnet på ansøgeren
Surname
Soyad
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date of Birth
Doğum Tarihi
Dato og år ansøgeren er født
Place of Birth
Doğum Yeri
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationality
Tabiyeti
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Marital Status
Medeni Hali
Ansøgerens nuværende civilstatus
Single
Bekar
ikke gift eller i et romantisk forhold
Married
Evli
At have en mand eller kone
Widowed
Dul
Single på grund af en ægtefælles død
Address
Adres
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Phone
Telefon
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-Posta
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Web sitesi
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Elementary School
İlkokul
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Middle School
Ortaokul
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
High School
Lise
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
College
Kolej
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Infant School
Ana Okulu
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Junior School
İlkokul
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Secondary School
Ortaokul
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
Kolej
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
University
Üniversite
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Work experience at…
... konusunda tecrübeli
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship at…
...'da stajyerlik
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntary work at…
...'da gönüllü çalışma
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluency in both written and spoken…
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Computer literate
Bilgisayar konusunda yetkin
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Currently holding a full…driver's license.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil