nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prénom
Voornaam
Navnet på ansøgeren
Nom de famille
Achternaam
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date de naissance
Geboortedatum
Dato og år ansøgeren er født
Lieu de naissance
Geboorteplaats
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalité
Nationaliteit
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Statut marital
Burgerlijke staat
Ansøgerens nuværende civilstatus
Célibataire
Ongehuwd
ikke gift eller i et romantisk forhold
Marié(e)
Gehuwd
At have en mand eller kone
Veuf / veuve
Weduwe/Weduwnaar
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
Adres
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Téléphone
Telefoon
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Courriel
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Site internet
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
École primaire
Basisschool
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Collège
Junior highschool
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lycée
Middelbare school
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Université
Hoger onderwijs
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Classe préparatoire
Kleuterschool
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
École primaire
Basisschool
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Collège
Middelbare school
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Lycée
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Université
Universiteit
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Stage chez...
Werkervaring bij ...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stage chez...
Stage bij ...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontariat chez...
Vrijwilligerswerk bij ...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... lu, écrit, parlé couramment
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Initié à l'informatique
Goede computervaardigheden
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kennis van CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Titulaire du permis B
Rijbewijs categorie ...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil