japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prénom
名前
Navnet på ansøgeren
Nom de famille
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date de naissance
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
Lieu de naissance
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalité
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Statut marital
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
Célibataire
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Marié(e)
既婚
At have en mand eller kone
Veuf / veuve
独身
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Téléphone
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Courriel
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Site internet
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
École primaire
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Collège
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lycée
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Université
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Classe préparatoire
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
École primaire
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Collège
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Lycée
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Université
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Stage chez...
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stage chez...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontariat chez...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... lu, écrit, parlé couramment
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Initié à l'informatique
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Titulaire du permis B
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil