kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prénom
名字
Navnet på ansøgeren
Nom de famille
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date de naissance
生日
Dato og år ansøgeren er født
Lieu de naissance
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalité
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Statut marital
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Célibataire
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Marié(e)
已婚
At have en mand eller kone
Veuf / veuve
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Téléphone
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Courriel
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Site internet
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
École primaire
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Collège
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lycée
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Université
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Classe préparatoire
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
École primaire
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Collège
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Lycée
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Université
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Stage chez...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stage chez...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil