koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prénom
이름
Navnet på ansøgeren
Nom de famille
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Date de naissance
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Lieu de naissance
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalité
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Statut marital
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Célibataire
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Marié(e)
기혼
At have en mand eller kone
Veuf / veuve
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Téléphone
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Courriel
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Site internet
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
École primaire
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Collège
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lycée
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Université
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Classe préparatoire
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
École primaire
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Collège
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Lycée
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Université
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Stage chez...
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stage chez...
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontariat chez...
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... lu, écrit, parlé couramment
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Initié à l'informatique
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Titulaire du permis B
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil