engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Όνομα
First Name
Navnet på ansøgeren
Επίθετο
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Ημερομηνία γέννησης
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Τόπος Γέννησης
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ελεύθερος/η
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Παντρεμένος/η
Married
At have en mand eller kone
χήρος/α
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Διεύθυνση
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Τηλέφωνο
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Ιστοσελίδα
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Δημοτικό Σχολείο
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Γυμνάσιο
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Λύκειο
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Πανεπιστήμιο
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Νηπιαγωγείο
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Δημοτικό Σχολείο
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Γυμνάσιο
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Λύκειο
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Πανεπιστήμιο
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Πρακτική άσκηση για...
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Εθελοντική εργασία για...
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil