fransk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Όνομα
Prénom
Navnet på ansøgeren
Επίθετο
Nom de famille
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Ημερομηνία γέννησης
Date de naissance
Dato og år ansøgeren er født
Τόπος Γέννησης
Lieu de naissance
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalité
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Οικογενειακή Κατάσταση
Statut marital
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ελεύθερος/η
Célibataire
ikke gift eller i et romantisk forhold
Παντρεμένος/η
Marié(e)
At have en mand eller kone
χήρος/α
Veuf / veuve
Single på grund af en ægtefælles død
Διεύθυνση
Adresse
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Τηλέφωνο
Téléphone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Courriel
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Ιστοσελίδα
Site internet
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Δημοτικό Σχολείο
École primaire
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Γυμνάσιο
Collège
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Λύκειο
Lycée
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Πανεπιστήμιο
Université
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Νηπιαγωγείο
Classe préparatoire
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Δημοτικό Σχολείο
École primaire
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Γυμνάσιο
Collège
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Λύκειο
Lycée
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Πανεπιστήμιο
Université
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Πρακτική άσκηση για...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Εθελοντική εργασία για...
Volontariat chez...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
... lu, écrit, parlé
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
... lu, écrit, parlé couramment
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Initié à l'informatique
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Titulaire du permis B
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil