kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Όνομα
名字
Navnet på ansøgeren
Επίθετο
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Ημερομηνία γέννησης
生日
Dato og år ansøgeren er født
Τόπος Γέννησης
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Οικογενειακή Κατάσταση
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ελεύθερος/η
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Παντρεμένος/η
已婚
At have en mand eller kone
χήρος/α
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Διεύθυνση
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Τηλέφωνο
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Ηλεκτρονική διεύθυνση
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Ιστοσελίδα
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Δημοτικό Σχολείο
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Γυμνάσιο
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Λύκειο
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Πανεπιστήμιο
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Νηπιαγωγείο
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Δημοτικό Σχολείο
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Γυμνάσιο
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Λύκειο
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Πανεπιστήμιο
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Εργασιακή εμπειρία για...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Πρακτική άσκηση για...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Εθελοντική εργασία για...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Άδεια οδήγησης τύπου...
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil