spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Όνομα
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
Επίθετο
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Ημερομηνία γέννησης
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
Τόπος Γέννησης
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Οικογενειακή Κατάσταση
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ελεύθερος/η
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Παντρεμένος/η
Casado(a)
At have en mand eller kone
χήρος/α
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
Διεύθυνση
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Τηλέφωνο
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Ιστοσελίδα
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Γυμνάσιο
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Λύκειο
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Πανεπιστήμιο
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Νηπιαγωγείο
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Γυμνάσιο
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Λύκειο
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Πανεπιστήμιο
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Πρακτική άσκηση για...
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Εθελοντική εργασία για...
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil