kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Voornaam
名字
Navnet på ansøgeren
Achternaam
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Geboortedatum
生日
Dato og år ansøgeren er født
Geboorteplaats
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationaliteit
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Burgerlijke staat
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ongehuwd
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Gehuwd
已婚
At have en mand eller kone
Weduwe/Weduwnaar
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adres
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefoon
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Basisschool
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Junior highschool
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Middelbare school
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Hoger onderwijs
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Kleuterschool
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Basisschool
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Middelbare school
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Sixth-Form College
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universiteit
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Werkervaring bij ...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stage bij ...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Vrijwilligerswerk bij ...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Goede computervaardigheden
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Kennis van CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Rijbewijs categorie ...
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil