engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Nome
First Name
Navnet på ansøgeren
Cognome
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data di nascita
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Luogo di nascita
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nazionalità
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stato Civile
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Coniugato/a
Married
At have en mand eller kone
Vedovo/a
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Indirizzo
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefono
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Scuola Elementare
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Scuola Media
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Scuola Media Superiore
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Università
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Asilo (solo in UK)
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Scuola Elementare (solo in UK)
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Scuola Secondaria
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Scuola Superiore (solo in UK)
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Università
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Esperienze lavorative presso...
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stagista presso...
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Lavoro come volontario...
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conoscenze informatiche buone
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Licenza / Patente di guida tipo...
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil