japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Nome
名前
Navnet på ansøgeren
Cognome
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data di nascita
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
Luogo di nascita
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nazionalità
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stato Civile
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Coniugato/a
既婚
At have en mand eller kone
Vedovo/a
独身
Single på grund af en ægtefælles død
Indirizzo
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefono
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Scuola Elementare
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Scuola Media
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Scuola Media Superiore
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Università
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Asilo (solo in UK)
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Scuola Elementare (solo in UK)
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Scuola Secondaria
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Scuola Superiore (solo in UK)
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Università
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Esperienze lavorative presso...
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stagista presso...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Lavoro come volontario...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conoscenze informatiche buone
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Licenza / Patente di guida tipo...
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil