kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Nome
名字
Navnet på ansøgeren
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data di nascita
生日
Dato og år ansøgeren er født
Luogo di nascita
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nazionalità
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stato Civile
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Coniugato/a
已婚
At have en mand eller kone
Vedovo/a
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Indirizzo
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefono
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Scuola Elementare
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Scuola Media
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Scuola Media Superiore
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Università
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Asilo (solo in UK)
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Scuola Elementare (solo in UK)
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Scuola Secondaria
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Scuola Superiore (solo in UK)
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Università
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stagista presso...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil