koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Nome
이름
Navnet på ansøgeren
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data di nascita
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Luogo di nascita
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nazionalità
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stato Civile
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Coniugato/a
기혼
At have en mand eller kone
Vedovo/a
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Indirizzo
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefono
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Scuola Elementare
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Scuola Media
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Scuola Media Superiore
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Università
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Asilo (solo in UK)
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Scuola Elementare (solo in UK)
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Scuola Secondaria
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Scuola Superiore (solo in UK)
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Università
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Esperienze lavorative presso...
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stagista presso...
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Lavoro come volontario...
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conoscenze informatiche buone
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Licenza / Patente di guida tipo...
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil