spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Nome
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
Cognome
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data di nascita
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
Luogo di nascita
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nazionalità
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stato Civile
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Coniugato/a
Casado(a)
At have en mand eller kone
Vedovo/a
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
Indirizzo
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefono
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Scuola Elementare
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Scuola Media
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Scuola Media Superiore
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Università
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Asilo (solo in UK)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Scuola Elementare (solo in UK)
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Scuola Secondaria
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Scuola Superiore (solo in UK)
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Università
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Esperienze lavorative presso...
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Stagista presso...
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Lavoro come volontario...
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conoscenze informatiche buone
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil