engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名前
First Name
Navnet på ansøgeren
名字
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
誕生日
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
配偶者の有無
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
独身
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
既婚
Married
At have en mand eller kone
独身
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
現住所
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
電話番号
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
メールアドレス
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
ウェブサイト
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学校
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
中学校
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高等学校
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼児学校
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学校
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学校
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
シックス・フォーム・カレッジ
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
・・・・で働いた経験があります。
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
・・・・でのインターンシップを行いました。
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
パソコンを使いこなせます。
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAMの知識
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
・・・・の免許を保有しています。
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil