italiensk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名前
Nome
Navnet på ansøgeren
名字
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
誕生日
Data di nascita
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Luogo di nascita
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nazionalità
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
配偶者の有無
Stato Civile
Ansøgerens nuværende civilstatus
独身
Celibe (m) / Nubile (f)
ikke gift eller i et romantisk forhold
既婚
Coniugato/a
At have en mand eller kone
独身
Vedovo/a
Single på grund af en ægtefælles død
現住所
Indirizzo
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
電話番号
Telefono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
メールアドレス
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
ウェブサイト
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学校
Scuola Elementare
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
中学校
Scuola Media
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高等学校
Scuola Media Superiore
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
Università
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼児学校
Asilo (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学校
Scuola Elementare (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学校
Scuola Secondaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
シックス・フォーム・カレッジ
Scuola Superiore (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
Università
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
・・・・で働いた経験があります。
Esperienze lavorative presso...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
・・・・でのインターンシップを行いました。
Stagista presso...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Lavoro come volontario...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Comprensione orale e scritta buona in...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
パソコンを使いこなせます。
Conoscenze informatiche buone
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAMの知識
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
・・・・の免許を保有しています。
Licenza / Patente di guida tipo...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil