spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名前
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
名字
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
誕生日
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
配偶者の有無
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
独身
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
既婚
Casado(a)
At have en mand eller kone
独身
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
現住所
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
電話番号
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
メールアドレス
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
ウェブサイト
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学校
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
中学校
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高等学校
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼児学校
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学校
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
シックス・フォーム・カレッジ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
・・・・で働いた経験があります。
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
・・・・でのインターンシップを行いました。
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
パソコンを使いこなせます。
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAMの知識
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
・・・・の免許を保有しています。
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil