dansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名字
Fornavn
Navnet på ansøgeren
Efternavn
Familienavn eller efternavn på en ansøger
生日
Fødselsdato
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Fødselssted
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nationalitet
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
婚姻状况
Civilstatus
Ansøgerens nuværende civilstatus
单身
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
已婚
Gift
At have en mand eller kone
丧偶
Enke/enkemand
Single på grund af en ægtefælles død
地址
Adresse
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
电话
Telefon
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
电子邮箱
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
网址
Hjemmeside
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学
Folkeskole
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
初中
Gymnasium
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高中
Gymnasium
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
Universitet
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼儿学校
Børnehave
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学
Folkeskole
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学
Gymnasium
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
高等中学
Studenterkursus
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
Universitet
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
在...的工作经历
Arbejdserfaring hos...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
在...的实习经历
Praktikplads hos...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
在...的志愿者服务工作
Frivilligt arbejde hos...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
流利的书面和口语表达能力
Flydende både skriftligt og verbalt
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
通晓计算机技能
Computerkyndig
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
熟悉CAD/CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
目前持有...驾驶执照
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil