koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名字
이름
Navnet på ansøgeren
Familienavn eller efternavn på en ansøger
生日
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
出生地
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
婚姻状况
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
单身
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
已婚
기혼
At have en mand eller kone
丧偶
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
地址
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
电话
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
电子邮箱
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
网址
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
初中
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高中
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼儿学校
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
高等中学
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
在...的工作经历
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
在...的实习经历
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
在...的志愿者服务工作
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
流利的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
通晓计算机技能
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
出色的交流/谈判/表达能力
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
目前持有...驾驶执照
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil