portugisisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名字
Primeiro Nome
Navnet på ansøgeren
Sobrenome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
生日
Data de Nascimento
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Local de Nascimento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nacionalidade
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
婚姻状况
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
单身
Solteiro(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
已婚
Casado(a)
At have en mand eller kone
丧偶
Viúvo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
地址
Endereço
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
电话
Telefone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
电子邮箱
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
网址
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学
Ensino Fundamental
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
初中
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高中
Ensino Médio
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
Faculdade
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼儿学校
Escola Infantil
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学
Ensino Fundamental
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学
Ensino Médio
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
高等中学
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
Universidade
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
在...的工作经历
Experiência profissional em/ no /na...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
在...的实习经历
Estágio em/ no /na...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
在...的志愿者服务工作
Trabalho voluntário em/ no /na...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
Bom conhecimento da língua ....
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
流利的书面和口语表达能力
Fluência em ....
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
通晓计算机技能
Conhecimento de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
熟悉CAD/CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
目前持有...驾驶执照
Carteira de motorista
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil