spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

名字
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
生日
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
出生地
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
国籍
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
婚姻状况
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
单身
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
已婚
Casado(a)
At have en mand eller kone
丧偶
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
地址
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
电话
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
电子邮箱
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
网址
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
小学
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
高中
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
大学
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
幼儿学校
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
小学
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
中学
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
高等中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
大学
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
在...的实习经历
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil