italiensk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

이름
Nome
Navnet på ansøgeren
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
생년월일
Data di nascita
Dato og år ansøgeren er født
출생지
Luogo di nascita
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
국적
Nazionalità
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
결혼 여부
Stato Civile
Ansøgerens nuværende civilstatus
미혼
Celibe (m) / Nubile (f)
ikke gift eller i et romantisk forhold
기혼
Coniugato/a
At have en mand eller kone
미망인
Vedovo/a
Single på grund af en ægtefælles død
주소
Indirizzo
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
전화
Telefono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
이메일 (E mail)
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
웹 사이트
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
초등학교
Scuola Elementare
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
중학교
Scuola Media
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
고등학교
Scuola Media Superiore
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
대학교
Università
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
유아 학교
Asilo (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
초등학교
Scuola Elementare (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
중등학교
Scuola Secondaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
식스-폼 컬리지
Scuola Superiore (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
대학교
Università
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
...에서의 업무 경력
Esperienze lavorative presso...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...에서 인턴쉽
Stagista presso...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
..에서의 봉사활동
Lavoro come volontario...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Comprensione orale e scritta buona in...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conoscenze informatiche buone
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAM 사용 능력
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
현재 ... 면허증 소지자
Licenza / Patente di guida tipo...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil