japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

이름
名前
Navnet på ansøgeren
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
생년월일
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
출생지
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
국적
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
결혼 여부
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
미혼
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
기혼
既婚
At have en mand eller kone
미망인
独身
Single på grund af en ægtefælles død
주소
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
전화
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
이메일 (E mail)
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
웹 사이트
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
초등학교
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
중학교
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
고등학교
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
대학교
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
유아 학교
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
초등학교
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
중등학교
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
대학교
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil