kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

이름
名字
Navnet på ansøgeren
Familienavn eller efternavn på en ansøger
생년월일
生日
Dato og år ansøgeren er født
출생지
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
국적
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
결혼 여부
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
미혼
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
기혼
已婚
At have en mand eller kone
미망인
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
주소
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
전화
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
이메일 (E mail)
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
웹 사이트
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
초등학교
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
중학교
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
고등학교
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
대학교
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
유아 학교
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
초등학교
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
중등학교
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
식스-폼 컬리지
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
대학교
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil