kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Imię
名字
Navnet på ansøgeren
Nazwisko
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data urodzenia
生日
Dato og år ansøgeren er født
Miejsce urodzenia
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Obywatelstwo
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stan cywilny
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Kawaler/Panna
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Żonaty/Zamężna
已婚
At have en mand eller kone
Wdowiec/Wdowa
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adres/Miejsce zamieszkania
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Numer telefonu
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Strona www
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Szkoła Podstawowa
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gimnazjum
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Kolegium
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Zerówka
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Szkoła średnia
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Uniwersytet
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Doświadczenie zawodowe w...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktyka w...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Wolontariat w...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Biegłość w obsłudze komputera
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Podstawowa znajomość CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil