kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primeiro Nome
名字
Navnet på ansøgeren
Sobrenome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data de Nascimento
生日
Dato og år ansøgeren er født
Local de Nascimento
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidade
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Solteiro(a)
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
已婚
At have en mand eller kone
Viúvo(a)
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Endereço
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefone
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Ensino Fundamental
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Ensino Médio
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Faculdade
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Escola Infantil
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Ensino Fundamental
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Ensino Médio
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidade
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil