kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prenume
名字
Navnet på ansøgeren
Nume
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data naşterii
生日
Dato og år ansøgeren er født
Locul naşterii
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Naţionalitate
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stare civilă
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Necăsătorit
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Căsătorit
已婚
At have en mand eller kone
Văduv
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adresa
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gimnaziu
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Colegiu (la noi facultate)
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Grădiniţa (echivalent)
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Ciclul primar
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gimnaziu
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitate
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiență de lucru la...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship/practică la...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntariat la...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Cunoștințe PC.
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Bună stăpânire a CAD/CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil