koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prenume
이름
Navnet på ansøgeren
Nume
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data naşterii
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Locul naşterii
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Naţionalitate
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stare civilă
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Necăsătorit
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Căsătorit
기혼
At have en mand eller kone
Văduv
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Adresa
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gimnaziu
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Colegiu (la noi facultate)
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Grădiniţa (echivalent)
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Ciclul primar
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gimnaziu
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitate
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiență de lucru la...
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship/practică la...
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntariat la...
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Cunoștințe PC.
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Bună stăpânire a CAD/CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil