russisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prenume
Имя
Navnet på ansøgeren
Nume
Фамилия
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data naşterii
Дата рождения
Dato og år ansøgeren er født
Locul naşterii
Место рождения
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Naţionalitate
Гражданство
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stare civilă
Семейное положение
Ansøgerens nuværende civilstatus
Necăsătorit
холост/незамужем
ikke gift eller i et romantisk forhold
Căsătorit
Женат/замужем
At have en mand eller kone
Văduv
Вдовец/вдова
Single på grund af en ægtefælles død
Adresa
Адрес
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
Телефон
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Сайт
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gimnaziu
Средняя школа
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Ciclul primar
Начальная школа
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gimnaziu
Средняя школа
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitate
Университет
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship/practică la...
Стажировка в...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil