spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Prenume
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
Nume
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Data naşterii
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
Locul naşterii
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Naţionalitate
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Stare civilă
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
Necăsătorit
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Căsătorit
Casado(a)
At have en mand eller kone
Văduv
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
Adresa
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-mail
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Gimnaziu
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Colegiu (la noi facultate)
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Grădiniţa (echivalent)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Ciclul primar
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gimnaziu
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitate
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiență de lucru la...
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Internship/practică la...
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Voluntariat la...
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Cunoștințe PC.
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil