engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
First Name
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Married
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil