fransk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
Prénom
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Nom de famille
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Date de naissance
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Lieu de naissance
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Nationalité
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Statut marital
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Célibataire
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Marié(e)
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Veuf / veuve
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Adresse
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Téléphone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
Courriel
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Site internet
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
École primaire
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Collège
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
Lycée
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
Université
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Classe préparatoire
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
École primaire
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Collège
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Lycée
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
Université
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
Volontariat chez...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
... lu, écrit, parlé couramment
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Initié à l'informatique
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Titulaire du permis B
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil