italiensk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
Nome
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Cognome
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Data di nascita
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Luogo di nascita
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Nazionalità
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Stato Civile
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Celibe (m) / Nubile (f)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Coniugato/a
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Vedovo/a
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Indirizzo
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Telefono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
Scuola Elementare
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Scuola Media
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
Scuola Media Superiore
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
Università
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Asilo (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
Scuola Elementare (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Scuola Secondaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Scuola Superiore (solo in UK)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
Università
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
Esperienze lavorative presso...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
Stagista presso...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
Lavoro come volontario...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Comprensione orale e scritta buona in...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Conoscenze informatiche buone
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Licenza / Patente di guida tipo...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil