japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
名前
Navnet på ansøgeren
Фамилия
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
既婚
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
独身
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil