kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
名字
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
生日
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
已婚
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil