polsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
Imię
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Nazwisko
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Data urodzenia
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Miejsce urodzenia
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Obywatelstwo
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Stan cywilny
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Kawaler/Panna
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Żonaty/Zamężna
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Wdowiec/Wdowa
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Adres/Miejsce zamieszkania
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Numer telefonu
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Strona www
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
Szkoła Podstawowa
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Gimnazjum
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
Kolegium
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Zerówka
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Szkoła średnia
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
Uniwersytet
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
Doświadczenie zawodowe w...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
Praktyka w...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
Wolontariat w...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Biegłość w obsłudze komputera
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil